ЦК ХИТМОБИЛ стартира ПРОФЕСИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ХИТМОБИЛ

ЦК ХИТМОБИЛ стартира ПРОФЕСИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ХИТМОБИЛ

ЦК ХИТМОБИЛ стартира ПРОФЕСИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ХИТМОБИЛ с първото Лятно техническо училище на тема "Съвременни системи за съхранение на възобновяема енергия - основни принципи, технически аспекти, нормативна база“, което ще се проведе в периода 25 – 29 Септември 2023 г. в хотел Вила Лист, гр. Созопол. 
Събитието обхваща три тематични обучителни сесии - "Класически и нови батерии", "Водородни технологии" и "Електрическа мобилност", в рамките на които ще бъдат представени различни подходи за акумулиране и конверсия на зелена енергия с приложение в различни сфери на индустрията и транспорта.

Програмата на Училището включва лекционни курсове, насочени към ученици, навършили 18 г. и студенти с подчертан интерес към технически дисциплини, докторанти и млади учени с афинитет към приложни научни изследвания, и инженерно-технически кадри от индустрията. В допълнение към лекционното обучение, участниците ще имат възможност да участват в практически занимания и демонстрации.

Тази инициатива на ЦК ХИТМОБИЛ има за цел да развие знанията и уменията на участниците в областта на възобновяемата енергия и технологиите за съхранение и конверсия, като по този начин подпомогне развитието на съвременните зелени решения за бъдещето.
 

Училището е предназначено за ученици и студенти с подчертан интерес към технически дисциплини, докторанти и млади учени с афинитет към приложни научни изследвания и инженерно-технически кадри от индустрията.

 

ВАЖНИ ДАТИ

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 10 септември 2023 г. (регистрирайте се ТУК)

СРОК ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ:  15 септември 2023 г.

 

Свържете се с нас: 0889 94 94 82; 02/ 494 94 84

Пишете ни на: iees@newevent.bg

 

ПРОГРАМА

 

Дата: 25-29 септември 2023 г. 
Място на провеждане: гр. Созопол, хотел Вила Лист, зала Аполония

 

Свалете пограмата ТУК (.PDF)

 

25 септември (понеделник)
13:30 - 15:00

Пристигане, настаняване, обяд

14:30 - 16:30

Регистрация

16:30 - 17:00

Откриване: За мисията на ЦК ХИТМОБИЛ и неговата Професионална Академия,

чл.-кор. дхн Евелина Славчева 

17:00 - 17:40

Зелена енергийна политика на Европейския съюз,

доц. д-р Пламен Николов и доц. д-р Благой Бурдин

17:40 - 18:00

Представяне на участниците и чаша вино за ,,Добре дошли’’

18:00 - 20:00

Вечеря, Класически ресторант

26 септември (вторник)
10:00 - 10:40

Въведение в приложната електрохимия. Електрохимични системи за преобразуване на енергия: теоретични основи и номенклатура,

проф. д-р Илия Вълов 

10:40 - 11:00 Кафе пауза
11:00 - 11:30

Водородът като енергиен вектор: свойства, разпространение, приложения, методи за получаване,

чл.- кор. дхн Евелина Славчева 

11:30 - 12:00

Електролиза на вода: исторически преглед, класификация, перспективи,

чл.-кор. дхн Евелина Славчева

12:30 - 14:00

Обяд, Класически ресторант

14:00 - 15:00

Водородни системи с полимерен електролит,

чл.-кор. дхн Евелина Славчева и доц. д-р Галин Борисов

  • Електролизьори, горивни елементи, би-функционални системи: основни структурни елементи, работни характеристики, методи за изследване и тестови протоколи
  • Модулни системи  и периферни устройства 
  • Електрохимичен водороден компресор 
15:00 - 15:20

Кафе пауза

15:20 - 16:20

Водородна мобилност,

доц. д-р Благой Бурдин

  • Водород в транспорта: класификация и терминология
  • Компоненти на електрически автомобил с горивна клетка
  • Хибридно електрическо задвижване горивна клетка/ батерия: общи положения, степен на хибридизация и оптимизиране на енергийната ефективност.
16:20 - 16:40

Пауза

16:40 - 17:00

Водородна безопасност,

Денис Паскалев

18:00 – 20:00

Вечеря, Класически ресторант

27 септември (сряда)
09:00 - 09:20

Батерии: исторически преглед, електрохимия, видове, номенклатура, приложения,

доц. д-р Пламен Николов

09:20 - 10:00

Оловно-кисели батерии – принцип на действие, конструкция, работни характеристики и приложения,

доц. д-р Пламен Николов

10:00 - 10:30

Кафе пауза

10:30 - 11:15

Оловно-кисели батерии – съвременни изисквания, нови приложения, продукти и стандарти,

доц. д-р Пламен Николов

11:15 - 12:00

Метало-въздушни системи - исторически преглед, предизвикателства, приложения и перспективи,

доц. д-р Ренета Букурещлиева

12:30 - 14:00

Обяд, Класически ресторант

14:00 - 15:00

Литиево-йонни батерии,

доц. д-р Тома Станкулов

  • История, реалност и перспективи
  • Подобрени батерии: методи и технологии
15:00 - 15:40

Никел-цинкови батерии: принцип на работа, основни характеристики и особености,

проф. д-р Виктор Боев

15:40 - 16:00

Кафе-пауза

16:00 - 16:45

Суперкондензаторни системи за съхранение на енергия: същност, развитие, възможности, приложения,

проф. д-р Антония Стоянова

16:45 - 17:30

Метал-хидридни батерии: характеристики, приложения и перспективи, 

доц. д-р Борислав Абрашев

18:00 - 20:00

Вечеря, Класически ресторант

28 септември (четвъртък)
09:30 - 12:00

Практикум: Водородни технологии,

доц. д-р Галин Борисов и сътрудници

10:30 - 11:00

Кафе пауза

12:30 - 14:30

Обяд, Класически ресторант 

14:30 - 17:00

Практикум: Батерии и суперкондензатори,

доц. д-р Тома Станкулов и сътрудници

15:30 - 16:00

Кафе-пауза

18:00 - 20:00

Вечеря, Класически ресторант

29 септември (петък)
09:30 - 10:30

Свободна дискусия: думата имат участниците за въпроси, мнения и препоръки,

модератор: проф. д-р Илия Вълов

10:30 - 10:50

Кафе-пауза

10:50 - 11:20

Попълване на анкетни карти от участниците

11:20 - 11:40

Закриване: анализ от организаторите на събитието и обявяване на бъдещи инициативи,

чл.-кор. дхн Евелина Славчева

12:30 - 13:30

Обяд, Класически ресторант