Научна конференция

Научна конференция "Електрохимични системи за чиста и устойчива енергия"

 

Център за компетентност "ХИТМОБИЛ - Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ и водещата му организация Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ – БАН организират
Научна конференция "Електрохимични системи за чиста и устойчива енергия".


Форумът ще се проведе в периода 29 май - 1 юни 2023 г. в хотел Троян Плаза, гр. Троян.

 

В конференцията, която е част от програмата на ЦК ХИТМОБИЛ, са поканени да вземат участие членове на разширените екипи от партньорските организации в проекта.  

За да научите повече за Конференцията и за регистрация, следвайте линк:
ttps://form.jotformeu.com/80553272431350  

 

Актуална информация ще бъде публикувана периодично в новинарските рубрики на ЦК ХИТМОБИЛ и ИЕЕС-БАН.

 

ОСНОВНИ ТЕМИ

 

  • Батерии и суперкондензатори
  • Водород и горивни клетки
  • Биоелектрохимични енергийни системи
  • Материали за чиста енергия

 

Работен език: Български

 

ПРОГРАМА

 

Дата: 29 май - 1 юни2023 г. 
Място на провеждане: хотел Троян Плаза, гр. Троян

 

Свалете пограмата ТУК (.PDF)

 

29 май (понеделник)
12:30 - 14:30 Регистрация
12:30 Обяд, Ресторант “Троян Плаза“
14:30 - 14:40 Откриване. Встъпителни думи, чл.-кор. проф. дхн Евелина Славчева, ИЕЕС-БАН
14:40 – 18:00 Научна сесия 1. Батерии и суперкондензатори
Модератор: проф. д-р Антония Стоянова
14:40 - 15:20 Пленарна лекция 1. Оловните батерии – развитие, възможности, приложения
доц. д-р Мария Матракова, ИЕЕС – БАН
15:20 - 15:50 Доклад 1. Изисквания към батерии за автомобилни и стационарни приложения и връзката им с научните изследвания
доц. д-р Пламен Николов, ИЕЕС – БАН
15:50 – 16:10 Доклад 2. Иновативна електрохимична система олово-въздух
доц. д-р Ренета Букурещлиева, ИЕЕС - БАН
16:10 – 16:30 Кафе пауза
16:30 – 16:50 Доклад 3. Изследване на Pb3O4 | LiMn2O4 и PbO2 | LiMn2O4 електрохимични системи във водни електролити
гл. ас. д-р Тодор Петков, ИЕЕС - БАН
16:50 – 17:10 Доклад 4. Силиций базиран аноден материал за литиево-йонни батерии
проф. д-р Бранимир Банов, ИЕЕС - БАН
17:10 – 17:30 Доклад 5. Структура и електрохимични свойства на стъкла от системата Li2O-B2O3- V2O5-MoO3
доц. д-р Маргарита Миланова, ИОНХ - БАН
17:30 – 18:00 Доклад 6. Технологични подобрения на литиево-йонни батерии
доц. д-р Тома Станкулов, ИЕЕС - БАН
19:00 Чаша вино за “Добре дошли”
19:30 Вечеря, Ресторант “Троян Плаза“
30 май (вторник)
09:00 – 12:50 Научна сесия 2. Батерии и суперкондензатори (продължение)
Модератор: доц. д-р Пламен Николов
09:00 – 09:40 Пленарна лекция 2. Никелово цинкови батерии – проблеми, прогрес и приложения
Бойко Аладжов, ИЕЕС – БАН
09:40 – 10:00 Доклад 7. Електрохимично тестване на Ni-Zn батерийни клетки, позиционирани в две различни положения – вертикално и хоризонтално
проф. д-р Виктор Боев, ИЕЕС - БАН
10:00 – 10:30 Доклад 8. Изследване свойствата на различни електродни материали за приложение в метал хидрид (МХ) - въздух батерия
гл. ас. д-р Борислав Абрашев, ИЕЕС – БАН
10:30 – 10:50 Доклад 9. Получаване и охарактеризиране на материали Mg2NiH4 с приложение за съхранение на водород и като аноди в NiMH батерии
доц. д-р Ели Григорова, ИОНХ – БАН
10:50 – 11:10 Кафе пауза
11:10 – 11:30 Доклад 10. Активирани нановъглероди като електродни материали за симетрични суперкондензатори с алкален електролит
проф. д-р Антония Стоянова, ИЕЕС – БАН
11:30 – 11:50 Доклад 11. Симетрични суперкондензатори с иновативни поли (йонни течни) електролити
гл. ас. д-р Светлана Велева, ИЕЕС – БАН
11:50 – 12:10 Доклад 12. Въглеродни ксерогелове с подобрени характеристики като електродни материали за твърдотелни суперкондензатори
гл. ас. д-р Любомир Сосеров, ИЕЕС – БАН
12:10 – 12:30 Доклад 13. Матричен модел на NiMH акумулатор
ас. Димитър Бойчев, ИЕЕС – БАН
12:30 – 12:50 Доклад 14. Електрохимични методи за корозионни изпитвания
гл. ас. д-р Стефан Кожухаров, ХТМУ
12:50 Обяд , Ресторант “Троян Плаза“
14:00 – 15:50 Научна сесия 3. Водород и горивни клетки
Модератор: чл.-кор. проф. дхн Евелина Славчева
14:00 – 14:40 Пленарна лекция 2. Ускорени стрес тестове за твърдооксидни клетки чрез изкуствено стареене на горивния електрод
проф. дхн Дария Владикова, ИЕЕС – БАН
14:40 – 15:10 Доклад 15. Енергийна ефективност при използване на водород за съхраняване на енергия от възобновяеми енергийни източници
доц. д-р Благой Бурдин, ИЕЕС – БАН
15:10 – 15:30 Доклад 16. Сравнително изследване на бифункционални катализатори за газ- дифузионни електроди
гл. ас. д-р Емилия Младенова, ИЕЕС – БАН
15:30 – 15:50 Доклад 17. Устойчиви енергийни решения, базирани на иновации в областта на водородните технологии
Марин Пандев, ЕЦИ – БАН
15:50 – 16:10 Кафе пауза
16:10 – 17:30 Флаш презентации
Модератор: доц. д-р Тома Станкулов
16:10 – 16:15 ФП 1. LiMnO2, работещ при високи скорости на заряд/разряд
проф. д-р Бранимир Банов, ИЕЕС – БАН
16:15 – 16:20 ФП 2. Изследване на морфологията и фазовия състав на отрицателната активна маса в Ni-Zn батерийни клетки
доц. д-р Ваня Илчева, ИЕЕС – БАН
16:20 – 16:25 ФП 3. Акумулаторна батерия метал хидрид (МХ)-въздух
ас. Валентин Терзиев, ИЕЕС – БАН
16:25 – 16:30 ФП 4. Оптимизиран цинков електрод за вторични цинк-въздушни батерии
гл. ас. д-р Миглена Славова, ИЕЕС – БАН
16:30 – 16:35 ФП 5. Ролята на ИЕЕС в проект AD ASTRA
гл. ас. д-р Милена Кръпчанска, ИЕЕС – БАН
16:35 – 16:40 ФП 6. Изследване на ефекта от добавянето на В2О3 върху структурата и електрохимичното поведение на електроден материал NaVMoO6
доц. д-р Маргарита Миланова, ИОНХ - БАН
16:40 – 16:45 ФП 7. Механохимично активиран твърдофазен синтез и охарактеризиране на SrTiO3 наночастици
гл. ас. д-р Мария Ганчева, ИОНХ – БАН
16:45 – 16:50 ФП 8. Предизвикателства при охарактеризирането на електродни материали чрез ТЕМ
гл. ас. д-р Павел Марков, ИОНХ – БАН
16:50 – 16:55 ФП 9. Оптимизиране свойствата на електродите в суперкондензаторни системи
гл. ас. д-р Боряна Караманова, ИЕЕС - БАН
16:55 – 17:00 ФП 10. Метало - керамични каталитични носители за приложение във водородните електрохимични компресори
докторант Невелин Борисов, ИЕЕС - БАН
17:00 – 17:05 ФП 11. Иновативен подход за контрол и управление на ПЕМ водороден генератор
докторант Йордан Илиев, ИЕЕС - БАН
17:05 – 17:10 ФП 12. Иновации и трансфер на знания
д-р Даниела Леви, ЕЦИ - БАН
17:10 – 17:15 ФП 13. Високо подредени порести оксидни филми върху алуминий и неговите сплави
доц. д-р Кристиян Гиргинов, ХТМУ
17:15 – 17:20 ФП 14. Прозрачни и проводящи тънки слоеве от ZnO, отложени по метода на спрей пиролиза
докторант Павлина Банчева, ХТМУ
17:20 – 17:25 ФП 15. Прахова импедансна спектроскопия - приложение към материали за електрохимични енергийни системи
Денис Паскалев, ИЕЕС-БАН
17:25 – 17:30 ФП 16. Оценка на жизнения цикъл на горивни клетки/електролизьори в различни сфери на приложение
докторант Тодор Маджаров, ИЕЕС-БАН
17:30 – 18:00 Кафе пауза с дискусия върху флаш презентациите
19:30 Вечеря, Ресторант “Троян Плаза“
31 май (сряда)
09:00 – 10:50 Научна сесия 4. Водород и горивни клетки (продължение)
Модератор: доц. дбн Йолина Хубенова
09:00 – 09:40 Пленарна лекция 4. Дизайн на катализатори за кислородно отделяне - връзката между електрохимията в твърди и течни разтвори
проф. д-р Илия Вълов, ИЕЕС - БАН & Изследователски Център Юлих
09:40 – 10:10 Доклад 18. Водороден електрохимичен компресор – скалиране на МЕП, работни характеристики, възможност за скалиране в пакетна конструкция
доц. д-р Галин Борисов, ИЕЕС – БАН
10:10 – 10:30 Доклад 19. Бифункционални катализатори с потенциално приложение в регенеративни горивни елементи (РГЕ)
гл. ас. д-р Борислава Младенова, ИЕЕС – БАН
10:30 – 10:50 Доклад 20. Производство на “зелен” водород чрез електролиза на вода: сравнителен анализ на алкални, протонообменни и твърдооксидни електролизни устройства
инж. Дилян Гавраилов, ТУ
10:50 – 11:10 Кафе пауза
11:10 – 12:40 Научна сесия 5. Биоелектрохимични енергийни системи
Модератор: доц. д-р Галин Борисов
11:10 – 11:40 Доклад 21. Развитие на биоелектрохимичните системи в България
проф. дхн Марио Митов, ЮЗУ
11:40 – 12:00 Доклад 22. Нови подходи в микробиалните електрохимични технологии
доц. дбн Йолина Хубенова, ПУ & ИЕЕС – БАН
12:00 – 12:20 Доклад 23. Каталитично рециклиране на въглероден диоксид в химични продукти в горивна клетка
проф. дтн Венко Бешков, ИИХ – БАН
12:20 – 12:40 Доклад 24. Получаване на биогаз от алтернативни отпадъчни материали
гл. ас. д-р Иван Ангелов, ИИХ – БАН
12:40 Обяд, Ресторант “Троян Плаза“
14:00 Екскурзия до Троянски манастир
19:30 Вечеря, Ресторант “Троян Плаза“
1 юни (четвъртък)
09:00 – 11:40 Научна сесия 6. Материали за чиста енергия
Модератор: проф. д-р Виктор Боев
09:00 - 09:40 Пленарна лекция 5. Компютърна рентгенова томография – въведение и приложения
проф. д-р Драгомир Тачев, ИФХ – БАН
09:40 – 10:00 Доклад 25. Получаване на медни прахове като консуматив за 3D принтиране на елементи в електрохимични системи
доц. д-р Георги Авдеев, ИФХ – БАН
10:00 – 10:20 Доклад 26. Синтез на наноразмерни прахове при рециклиране на амортизирани оловно-киселинни батерии
гл. ас. д-р Мариела Димитрова, ИЕЕС – БАН
10:20 – 10:40 Кафе пауза
10:40 – 11:00 Доклад 27. Отлагане на газочувствителни тънки слоеве от ZnO с полимерни добавки чрез зол-гел методи
ас. д-р Огнян Димитров, ИЕЕС – БАН
11:00 – 11:20 Доклад 28. Електрохимично окисление на глицерол върху слоеве от поли (3,4 етилендиокситиофен) модифицирани с паладиеви наночастици
гл. ас. д-р Анелия Накова, ИФХ – БАН
11:20 – 11:40 Доклад 29. Получаване и изследване на тънки слоеве от метални оксиди по метода на спрей пиролиза
гл. ас. д-р Веселин Желев, ИЕЕС – БАН
11:40 – 11:50 Закриване

Ако имате допълнителни въпроси, свързани с Вашето участие в Конференцията, не се колебайте да се свържете с нас:

+359 889 94 94 82; +359 2 4949484
iees@newevent.bg